Muzeum Maksima Bahdanowicza

Muzeum Maksima Bahdanowicza

Główna ekspozycja Muzeum Maksima Bahdanowicza i ekspozycja “Grodzieńszczyzna literacka” mieści się w drewnianym budynku z 1888 r., pomniku historii o znaczeniu lokalnym i jest włączony do Państwowej listy historyczno-kulturowych wartości Republiki Białoruś w składzie historycznego centrum Grodna. Dom jest drewniany, prostokątny w planie z werandą, zakończony dwuspadowym dachem.

 

Muzeum Maksima Bahdanowicza

 

 

6 maja 1965 r. odbyło się uroczyste odkrycie tablicy pamiątkowej na domu, a w 1982 r. urządem kultury Grodzieńskiego komitetu wykonawczego został wydany rozkaz ob otwarciu działu literackiego Grodzieńskiego państwowego historyczno-archeologicznego muzeum.

W 1985 roku został opracowany tematyczno-ekspozycyjny plan i ustanowiono ekspozycję “Maksim Bahdanowicz – klasyk białoruskiej literatury i jego epoka”. Autor ekspozycji – D. Biczel-Zagnietowa, artyści – A. Stopień i W. Kiczko. 16 maja 1986 roku odbyło się uroczyste otwarcie ekspozycji działu literackiego.

 

Ekspozycja stała

 

 

W 1992 r. Grodzieński państwowy historyczno-archeologiczne muzeum był w stanie znacznie poszerzyć ogólną (do 207 m2) i ekspozycyjną (do 150 m2) terytorium działu literackiego. Rozpoczął się remont i przebudowa budynku, projektowanie nowej ekspozycji. Generalne rozwiązanie w ozdobieniu muzeum zrobione A. Graczewym, środki artystyczne – zespółem artystów pod kierunkiem W. Protasienie, autor ekspozycji – D. Biczel-Zagnietowa.

Od stycznia 1995 roku muzeum działało jako samodzielna jednostka “Muzeum Maksima Bahdanowicza”, z 2008 r. – “Grodzieński muzeum Maksima Bahdanowicza”, z marca 2014 roku – literacki dział “Grodzieńskiеgo państwowego muzeum historyczno-archeologicznego”.

 

Ekspozycja stała

 

 

W lipcu-wrześniu 2014 roku został przeprowadzony remont, przebudowa i aktualizacja ekspozycji “Grodzieńszczyzna literacka”, opracowany nowy tematyczno-ekspozycyjny plan i ozdobienie artystyczne. W głównej ekspozycji Muzeum Maksima Bahdanowicza zainstalowany system akustyczny i infobox, podczas demonstracji których można wysłuchać bajkę-wiersz M. Bahdanowicza “Muszka-zielonouszka i komarek – nosaty twarzyczka”, fragment z opowiadania Marii Bahdanowicz “W przeddzieni świąt Bożego Narodzenia”, korespondencję Adama i Marii Bahdanowicz, polonez M. K. Ogińskiego “Pożegnanie z ojczyzną”, a także zostawić opinię w książce elektronicznej i zagrać w grę komputerową “Dom tajemnic”.

 

Ekspozycja stała

 

 

Najnowsze innowacje zrealizowane dzięki zaangażowaniu muzeum w projekcie “Wirtualna przeszłość – klucz do sukcesu w przyszłości muzeów” w ramach Programu współpracy transgranicznej “Łotwa-Litwa-Białoruś”.

Na ekspozycji prezentowane są materiały, opowiadających o życiu i twórczości wybitnego białoruskiego poety M. Bahdanowicza, literacko-społecznym ruchu na Białorusi w końcu XIX – początku XX w., twórczego dziedzictwa utalentowanych poetów i pisarzy Grodzieńszczyzny, a także przedmioty miejskiego życia i wnętrza z końca XIX – początku XX wieku.