Wydany kolejny numer “Краязнаўчых запісак”

Powrót do wydarzeń
15 styczeń
Ключевые слова:

Wydany kolejny numer tego nieperyodycznego pisma naszego muzeum. Jest poświęcony historii sakralnego dziedzictwa Grodzieńszczyzny i utszymuje materiały muzealnej konferencji z listopada 2018 roku.