Wystawa

Powrót do wydarzeń

Ekspozycja stała muzeum historii Haradnicy

Место: Muzeum historii Haradnicy

Muzeum historii Haradnicy jest poświęcone działalności reformatorskiej starosty Grodzieńskiego Antoniego Tyzenhauza a również dziedzictwu kultury ludowej kraju nad Niemnem.

Предварительная запись

Muzeum historii Haradnicy

Czynne codziennie (oprócz poniedziałków) w godz. 10.00 – 18.00, kasa do godz. 17.30. Adres: Grodno, ul. Elizy Orzeszkowej, 37, tel . (+375 152) 62-09-93.