Wystawa

Powrót do wydarzeń

Ekspozycja stała muzeum Maksima Bahdanowicza

Место: Muzeum Maksima Bahdanowicza

Ekspozycja muzeum Maksima Bahdanowicza i ekspozycja „Literacka Grodzieńszczyzna” przedstawiają materiały, opowiadające o życiu i twórczości wybitnego białoruskiego poety M. Bahdanowicza, ruchu społeczno-literackim na Białorusi schyłku XIX – początku XX w., twórczym dziedzictwie utalentowanych poetów i pisarzy Grodzieńszczyzny, jak również artefakty życia miejskiego i wnętrza mieszkań schyłku XIX – początku XX wieku.

Предварительная запись

Muzeum Maksima Bahdanowicza

Czynne codziennie (oprócz poniedziałków) w godz. 10.00 – 18.00, kasa do godz. 17.30. Adres: Grodno, ul. 1 Maja, 10, tel . (+375 152) 71-95-86.