Wystawa “Tajemnice dawnych opraw”

Powrót do wydarzeń
10 sierpień

Na wystawie “Tajemnice dawnych opraw” są przedstawione druki XVI-XVIII ww. ze zbiorów Muzeum. Prezentowane eksponaty opowiadają o historii książki i jej produkcji. Można tu zobaczyć dzieła wydane w znakomitych drukarniach europejskich: słynne aldyny z warsztatu Aldusa Manutiusa, druki Christopha Plantina, rodzinnej firmy Elzewirów, Estiennów, produkcję licznych oficyn drukarskich Koronny Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Są to wydania o szerokim wachlarze tematycznym, prezentujące różnorodność formatów, pięknie zdobione, również z ręczne kolorowanymi rycinami. Na wystawie można zobaczyć woluminy oznaczone ekslibrisami i superekslibrisami, podpisami właścicieli: m.in. ostatniego króla Rzeczypospolitej Stanisława Augusta Poniatowskiego, liczne tomy z księgozbiorów Potockich, Sapiehów, Czartoryskich, Ossolińskich, Załuskich.